2 comments on “ขอเชิญคณะกรรมการ ศพส.จ.ชร. ร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 10/2555 ประจำเดือน กรกฎาคม

  1. ถ้าจะให้ดีต้องส่งหนังสือเชิญประชุมมาที่อำเภอด้วย…จะได้เสนอนายอำเภอครับ…ไม่ได้รับมาสองเดือนแล้ว…

    • เรียนอำเภอเวียงป่าเป้า ศพส. ได้จัดส่งหนังสือเพื่อเรียนเชิญนายอำเภอ ในฐานะ เป็น ผอ.ศพส.อ. และ ได้จัดส่งให้กับทุกหน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือน โดยอำเภอเวียงป่าเป้าได้มีเจ้าหน้าที่รับแฟกซ์ทุกครั้งครับ ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาได้ส่งไปแล้วและได้มีผู้รับแฟซ์แล้วครับ ต่อมาเมื่อแฟกซ์ส่งเสร็จ ก็วางสายเลยครับ แต่เมือห้วงเดือนก่อน เป็น คุณกิตติยา รับแฟกซ์ ครับ หรือถ้าทางอำเภอไม่ได้ยังไงกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มาอีกทางหนึ่งครับ ปัจจุบัน ศพส.จ.ชร.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s